Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Nagrađeni za Dan sestrinstva 2018.

Na predlog glavnih sestara službi, ove godine su povodom Dana sestrinstva nagrađeni:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih:

Opšta medicina – Snežana Cvijić
Opšta medicina – Živanka Savić
Medicina rada – Vera Milaković

Služba za zdravstvenu zaštitu dece:

Dečji dispanzer – Ljubinka Tadić
Školski dispanzer – Grozdana Lazić

Služba za hitnu medicinsku pomoć: Vlada Đurić

Služba za kućno lečenje i negu: Maja Baratović

Služba polivalentne patronaže: Milisav Ilić

Služba za zdravstvenu zaštitu žena: Gordana Marković

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu: Milena Radović

Povezano

Ostavite vaš komentar