Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Prijava ujeda pasa lutalica u roku od 24 sata

Obaveštavaju se građani da ukoliko su pretrpeli štetu nastalu ujedom pasa lutalica, treba da podnesu pisanu prijavu o nastalom ujedu, najkasnije u roku od 24 časa nakon ujeda ili napada od strane pasa lutalica Odeljenju nadležnom za inspekcijske poslove- Komunalnoj inspekciji.
Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može preuzeti na šalteru za informacije ili u neradne dane na portirnici Gradske uprave grada Valjeva.
Ovaj rok je utvrđen izmenom Odluke o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica na teritoriji grada Valjeva.
Komisija za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Povezano

Ostavite vaš komentar