Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Pešadijsko gađanje u aprilu

Iz jedinice Vojne pošte Valjevo obaveštavaju da su u toku pešadijska gađanja jedinica Vojske Srbije na poligonu-strelištu ,,Sedlari“.

Gađanja izvode u vremenu od 7 do 22 časa svakog radnog dana do 30. aprila, osim na Veliki petak, 6. aprila.

U vreme izvođenja gađanja zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega na deonici puta Male Bobije-Bobije-kota 430 (raskrsnica puteva: Lelić-Strmna Gora-Sedlari).
U obaveštenju Vojne pošte Valjevo se navodi da se za lica i stoku koja se nađu u navedenom vremenu u opasnom području, čije će granice biti obeležene velikim crvenim barjacima, neće davati odšteta, a na prilaznim putevima će biti postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati.
Početak i završetak gađanja označavaće se sirenom i to sa tri duga zvučna signala.

Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji nastanu nepoštovanjem ove zabrane. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije.

Svako lice koje pretrpi materijlnu štetu zbog pogodaka dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti VP 9845 Valjevo, a najkasnije tri dana po realizaciji gađanja. U prijavi treba navesti ime i prezime oštećenog , odnosno naziv pravnog lica, datum i vreme kada je šteta pričinjena, mesto i prirodu štete, kao i sumu koja se traži kao nadoknada.

Vojna pošta VP 9845 Valjevo saopštiće datum, vreme i mesto sastanka komisije za procenu pričinjene štete, navodi se u saopštenju ove vojne pošte.

Povezano

Ostavite vaš komentar