Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Zimski seminari u IS Petnica

Istorija
Seminar istorije realizuje se pod nazivom Homerska i druga pitanja i u celosti je posvećen istoriji kao nauci. Program će se odvijati putem klasičnih predavanja, samostalnog rada polaznika i razgovora s polaznicima. Održaće se predavanja o istoriji istoriografije, metodologiji istorijske nauke, zanatu istoričara, odnosu istorijske nauke i društvene stvarnosti, pseudoistoriji, problematici nastave istorije, istorijskom sećanju itd. Polaznici će imati vežbe samostalnog rada sa literaturom, a biće upriličene i projekcije igranih filmova i njihove analize iz ugla istoričara. Cilj ovog zimskog programa je da se polaznici suštinski upoznaju sa istorijom kao naukom. Predavači dolaze sa Filozofskog fakulteta, Instituta za savremenu istoriju, Instituta za noviju istoriju Srbije i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Dizajn
Zimski seminar dizajna posvećen je upoznavanju polaznika sa poljem dizajna, dizajnerskim razmišljanjem i metodologijom rada. Tokom seminara održaće se serija predavanja, projekcija dokumentarnih filmova sa diskusijama i radionice koje će dati priliku polaznicima da nauče šta su osnovni principi i jezik dizajna, šta je to dobar dizajn i kako dizajneri razmišljaju.
Polaznici će raditi na projektu vizuelizacije hronologije IS Petnica povodom jubileja – 35 godina od osnivanja. U okviru ove teme biće organizovano nekoliko predavanja i radionica koje će se baviti vizuelnim komuniciranjem. Snežana Skoko će održati predavanje o knjizi kao umetničkom objektu i prostornim instalacijama. Aleksandra Stratimirović i njena saradnica Sandra Praun, koje žive i rade u Švedskoj govoriće putem skajp konferencije o zajedničkom radu na knjizi Ti kažeš svetlo, ja mislim senka. Umetnik Dragan Protić iz umetničke grupe Škart pričaće o radu na projektu Klackalište koji je izlagan u nacionalnom paviljonu na Bijenalu umetnosti u Veneciji, a Borut Vild će predavati o dobro dizajniranim predmetima iz svakodnevnog okruženja. Manja Lekić će govoriti o interaktivnim knjigama, a Uroš Krčadinac i Isidora Nikolić o infografikama i kroz seriju primera analizirati na koje sve načine možemo vizuelno da predstavimo vreme, Vesna Pejović će pričati o proporcijama, odnosima oblika i materijala za uspešna dizajnerska rešenja.

Antropologija
Cilj zimskog seminara antropologije je da polaznike upozna sa ovom naučnom disciplinom i temama koje je u njenim okvirima moguće istraživati. Budući da srednjoškolci nemaju priliku da antropologiju slušaju kao predmet u školi, pored tema koje će ih upoznati sa ovom disciplinom, biće govora i o nekim osnovnim metodološkim postupšcima koji se koriste u istraživanju.

Hemija
Seminar hemije je posvećen organskoj hemiji, izučavanju mehanizama različitih tipova organskih reakcija, nekim primerima sinteze organskih jedinjenja kao i instrumentalnim metodama za karakterizaciju struktura organskih jedinjenja. Drugi segment seminara će predstavljati pripreme za realizaciju istraživačkih radova polaznika, a koji će se realizovati tokom ovogodišnjih letnjih seminara.

Povezano

Ostavite vaš komentar