Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Seminari za studente

Ove nedelje u Istraživačkoj stanici Petnica realizuju se dva seminara/škole za studente. Na seminarima se proučavaju napredne naučne metode uz korišćenje moderne opreme kojom IS Petnica raspolaže. Svi ovi programi se realizuju u saradnji sa nekim od univerziteta ili naučnih instituta.

Škole hromatografije i masene spektrometrije za studente hemije
Škola je osmišljena kao petodnevni seminar na kom će trećina vremena biti posvećena teorijskom, a dve trećine praktičnom radu. Studentima će biti omogućeno detaljno upoznavanje i rad na instrumentima kao i analitičkim procedurama u oblasti hromatografskih tehnika, tečne hromatografije visokih performansi – masene spektrometrije (HPLC/MS) i gasne hromatografije – masene spektrometrije (GS/MS).
Iako većina studenata u okviru svojih obaveznih i izbornih studija stekne teorijska saznanja o pomenutim metodama, ovi seminari su za njih jedinstvena prilika za praktičan rad pod vođstvom eksperata i predavača sa domaćih i stranih univerziteta i instituta. Praktični rad obuhvata kompletan put analize realnog uzorka od pripreme, rada na instrumentu, do obrade i tumačenja rezultata sa mogućnošću primene navedenih tehnika u različitim oblastima poput forenzike, hemije životne sredine, hemije lekova, fitohemije itd. U zavisnosti od profila prijavljenih kandidata organizuju se pojedinačne grupe, tako da svaki od zainteresovanih kandidata ima priliku da prođe primenu ovih tehnika u oblasti koja ga najviše interesuje.
Škola je na programu od 2. do 7. oktobra i u njenom radu učestvuje 11 polaznika.

Škola molekularne biologije
Prva petnička škola molekularne biologije realizuje se od 2. do 7. oktobra. Na seminaru učestvuje 19 studenata osnovnih, master i doktorskih studija iz Srbije, Makedonije i Hrvatske
Program je osmišljen i organizovan u saradnji sa Centrom za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema kursa je PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima. Učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa ovom metodom, gotovo nezaobilaznom u svakoj biološkoj laboratoriji. Poseban akcenat će biti stavljen na praktičan rad i učenje kroz eksperimente sa idejom da studenti stečena znanja vrlo brzo mogu da primene u sopstvenim istraživanjima u matičnim laboratorijama. Pored laboratorijskih veština i znanja, učesnici kyrsa će značajan deo vremena posvetiti savladavanju metoda bioinformatičke obrade dobijenih rezultata.
Lančana reakcija polimeraze (PCR) je metoda kojom se umnožava molekul DNK i od početne male količine uzorka moguće je dobiti veliki broj kopija željene DNK sekvence. Metoda je pronašla višestruke primene, uključujući utvrđivanje srodstva, forenzičku genetiku, detekciju naslednih bolesti, razlikovanja vrsta i populacija i mnoge druge.

Jesenji seminar psihologije
Tematski okvir seminara predstavljaju dve oblasti: metodologija psiholoških istraživanja i etika. Polaznici će sa predavačima razgovarati o etici u nauci, etičkim principima u samom istraživačkom procesu i etici u naučnom rady (plagijatorstvu, falsifikovanju i fabrikovanju podataka, fragmentisanom i selektivnom objavljivanjy). Biće ty još predavanja od kojih izdravajamo ona o tehnikama eksparimentalne kontrole i kvazieksperimentalnim istraživanjima, kao i više odgovarajućih radionica.
Seminar je zamišljen kao zajednički za mlađe i starije polaznike.
Mlađi polaznici (prva godina pohađanja programa psihologije) će raditi u grupama, a svaka grupa je dobila nacrt istraživanja određene važne teme u oblasti psihologije. Zadatak je da odgonetnu koje su dobre i loše strane nacrta istraživanja koji kritički razmatraju.
Pored predavanja stariji polaznici (više od jedne godine pohađaju program psihologije i na letnjim kampovima rade istraživačke projekte) će raditi i na finalizaciji projekata koje su radili ove godine, u toku leta.

Povezano

Ostavite vaš komentar