Most preko reke Obnice za naselje Veselinovići je izgrađen i pušten u saobraćaj. Most koji je srušen u majskim poplavama 2014. godine, obnovljen je zajedničkim ulaganjem Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Vlade Srbije i grada Valjeva. Kancelarija je uložila 24 miliona, a Valjevo 11 miliona dinara za izgradnju mosta i pristupnih saobraćajnica.
Ovaj most je najskuplji i jedan od najvećih mostova od osam, koliko ih je do sada urađeno u valjevskom kraju. Most se nalazi pored regionalnog puta Valjevo-Loznica i veoma je važan za život oko 200 stanovnika naselja Veselinovac, u kome ima četrdesetoro dece. Mnogo meštana je sinoć izašlo na most da pozdravi predstavnike grada Valjeva-gradonačelnika Stanka Terzića, pomoćnika gradonačelnika Milorada Ilića, načelnika Gradske uprave Aleksandra Vujića Subotića, direktora JKP „Vidrak“ Đorđa Milanovića i direktora gradske Direkcije Dragana Jeremića.
„Most je od danas u funkciji i simbolično završavamo obnovu osam mostova u našem kraju. Najbitnije je da građani ovog naselja imaju normalnu komunikaciju sa gradom. Nastavljamo i dalje da radimo. Planiramo da sredimo ulicu, vodovod i kanalizaciju u ovom naselju. Sve su to poslovi koji nas čekaju i koji su pred nama“, rekao je Dragan Jeremić, direktor JP „Direkcija za urbanizam, puteve i izgradnju Valjeva“.
Most u Veselinovićima je raspona 25 metara, širina mosta je 5 metara, sa po dva trotoara od po 2,5 metara. Pristupna saobraćajnica je 76 metara, sa urađenom javnom rasvetom, odvodnjavanjem i sa trotoarom, koji vodi do Ulice Cake Milivojević. Projekat je uradila firma „MM“ iz Beograda, a saobraćajnicu je projektovala firma „Harmonija projekt“ iz Valjeva.
Pristupne saobraćajnice će biti asfaltirane za mesec dana, jer je potrebno vreme da se slegne zemlja oko mosta, kako se ne bi pojavile pukotine na novom asfaltu, ukoliko bi se odmah sada asfaltiralo.

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Svadbeni običaji u valjevskom kraju