Štab za vanredne situacije grada Valjeva, u užem sastavu, na današnjoj sednici je doneo sledeće zaključke:
1. U najavi vremena RHMZ i Sektora za vanredne situacije na današnji dan se očekuju kišne padavine sa povećanjem vodostaja na vodama II reda, što može izazvati izlivanje na ugroženim područjima i da će ove padavine krajem dana preći u sneg. Od nedelje se očekuje dolazak hladnog talasa sa temperaturama ispod nule.
2. Nalaže se inspekcijskim organima i komunalnoj policiji da obiđu vodotokove II reda i mrežu putnih kanala i u saradnji sa stručnim licima iz JP Direkcije za puteve i izgradnju grada Valjeva, predlože otklanjanje uočenih nedostataka.
3. Nalaže se JP Direkciji za puteve i izgradnju grada Valjeva da u saradnji sa preduzećima koja se brinu o zimskom održavanju ulica i lokalnih nekategorisanih puteva obezbedi sprovođenje Programa zimskog održavanja.
4. Nalaže se se JKP Vodovod i JP Toplana da obezbede pripravnost u slučaju potrebe za aktivnostima kojima se održava stanje redovne isporuke.
5. Nalaže se JKP Vidrak da obezbedi pripravnost u slučaju angažovanja na čišćenju snega sa trgova, parkinga i ostalih javnih površina.
6. Nalaže se inspekcijskim organima i komunalnoj policiji da u dane vikenda organizuju dežurstva i upozoravaju sugrađane na obavezu čišćenja trotoara ispred stambenih objekata i lokala koje koriste.
7. Nalaže se Odseku za vanredne situacije i poslove odbrane da obezbedi dežurstvo u dane vikenda.
8. Nalaže se službi Gradske uprave da nabavi računar radi automatskog praćenja hidrološke stanice na reci Kolubari uključivanjem u sistem Dewetra.
9. Nalaže se Centru za socijalni rad da izvrši zbrinjavanje Aksentijević Nenada iz sela Brangović, grad Valjevo, kome je izgorela kuća u požaru i privremeno smešten u kontejner MUP-a.
Odsek za informisanje i protokol
Grad Valjevo

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Tok epidemije Covid-19 na teritoriji kolubarskog okruga

Od početka epidemije kovid 19 infekcije 14.3.2020 . pa do 2.8.2020. godine je prijavljeno …