Visoka poslovna škola strukovnih studija danas je organizovala stručni seminar “Upotreba slobodnog softvera u poslovanju” u saradnji sa Tilda centrom – Udruženjem Linux korisnika iz Novog Sada.

Jedna od najčešćih zabluda u svetu slobodnog softvera je mišljenje da čim je nešto džabe, tu para nema. Ipak, još od nastanka ideje slobodnog softvera, komercijalni aspekt nije bio zanemaren. U suštini, upravo je uspeh u biznis sektoru uticao na brz razvoj softvera otvorenog koda. Primena slobodnih softverskih programa u poslovanju preduzeća i institucija malo su zastupljeni kod nas. Čak i pre pojave operativnog sistema Linux, postojale su ideje o poslovanju baziranom na proizvodima koji kao osnovu imaju slobodan softver. Na realnom tržištu slobodan softver sve više je prisutan i značajan jer ga usvajaju i primenjuju velike kompanije koje prednost daju rešenjima koja mogu maksimalno da kontrolišu, za šta je softver otvorenog koda idealno rešenje.

Open source poslovni model kako ga danas nazivaju, dokazao je svoju uspešnost dugogodišnjim postojanjem i napredovanjem, a slobodni softver uzima sve veći deo tržišta. Kompanije su uglavnom uvidele prednost koje ima softver otvorenog koda kao odlična informatička podloga, a prognoze su da će sve više dobijati na značaju.

Prikaži još ovjava iz HomePage

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

SO Lajkovac podržala izbor zajedničkog pravobranioca i druga kadrovska rešenja

Lajkovački parlament je na 10. sednici izabrao diplomiranog pravnika Draganu Labus iz Valj…