KK Metalac u petak je održao Skupštinu kluba. Pored rezultata rada i finansijskog izveštaja, usvojena je i odluka o proširenju broja članova UO sa 7 na 14, a uz jedan uzdržan glas doneta je odluka da tročlana komisija započne proceruru promene imena kluba. Obzirom da je grad osnivač, klub ne može sam doneti takvu odluku, već će se sagledati u saradnji sa nadlenima u Valjevu da li postoje zakonske osnove promene imena i da li je pozitivan stav o tome građana. Razlog je da se prvensteno kroz uspehe kluba promoviše i grad.

Jedan od novih članova UO je i glumac Miki Manojlović koji smatra da nije mali uspeh kluba, koji ne pripada nekom od centara, da sa skromnim budžetom uspeva da pobedi i mnogo moćnije ekipe, a sa svoje strane učiniće sve da pomogne klubu.

Prema finansijskom izveštaju klub duguje oko 25 miliona dinara, ali ima nagoveštaja da bi već početkom godine prevashodno dug za plate mogao biti izmiren. Novi članovi UO između ostalog su i Mihailo Jokić, Petković,

Prikaži još ovjava iz HomePage

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Isplata redovne i privremene naknade za septembar

Nacionalna služba za zapošljavanje će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne …