Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

“PRISTUPAČNOST I DIZAJN ZA SVE-od teorije do prakse”

osobe sa invaliditetom3.jpgTim za izradu Nacrta lokalnog akcionog plana za osobe sa invaliditetom u Valjevu u saradnji sa Društvom za cerebralnu paralizu Valjevo organizovao je danas informativnu akreditovanu obuku “PRISTUPAČNOST I DIZAJN ZA SVE – od teorije do prakse”. Obuka je veoma važna jer pokazuje praktičnu primenljivost Zakonskih rešenja u okviru rešavanja problema pristupačnosti, koja nije problem samo osoba sa invaliditetom, već problem ogromne većine građana u našem gradu. Obuka bi trebala da doprinese pronalaženju mogućnosti za razvoj pitanja pristupačnosti od interesa za sve građane Valjeva. Namenjena je donosiocima odluka, zaposlenima u javnim institucijam i organima vlasti.

Na listi prioriteta kada je u pitanju priostupačnost objektima su svi javni objekti, škole, pošte, PIO fond, banke i svi drugi objekti od javnog značaja.

Povezano

Ostavite vaš komentar