ispetnica7.jpgDeseta naučna konferencija ISP, “Korak u nauku”, naučni skup istraživačkih radova polaznika obrazovnih programa Istraživačke stanice Petnica će se održati u Novom Sadu od 9. do 11. decembra 2011. godine.

Pošto zbog građevinskih radova na proširenju kapaciteta, nije bilo moguće Konferenciju održati u IS Petnica, saradnici i prijatelji iz Rektorata Univerziteta u Novom Sadu izašli su u susret i pomogli da se ova, jubilarna, Konferencija održi na adekvatnom mestu za mlade ljude zainteresovane za nauku.

Konferencija će okupiti mlade koji su ove godine, kao učenici srednjih škola, pohađali obrazovne programe IS Petnica i na njima realizovali svoje samostalne ili timske istraživačke projekte.

Godišnja Konferencija predstavlja svojevrstan presek najvećeg dela raznovrsnih aktivnosti i programa Istraživačke stanice Petnica i odličnu priliku da se upozna ono što je u Petnici najvrednije – mladi, pametni, uporni i ambiciozni ljudi za koje će se sigurno još čuti u godinama koje dolaze.

Na Konferenciji će biti prezentovano 66 izabranih radova iz petnaest oblasti prirodnih i društvenih nauka koje su ove godine bile zastupljene u programima IS Petnica. Oko 100 autora će svoja istraživanja prezentovati putem usmenih izlaganja, prezentacija, demonstracija i poster prezentacija.

Otvaranje Desete konferencije će biti održano u Amfiteatru 7, Prirodno-matematičkog fakulteta (zgrada Instituta za matematiku) u Novom Sadu u petak, 9. decembra u 16:30 časova.

Nakon toga će se održati i prve sesija sa izlaganjima.

Postere sa rezultatima istraživanja i usmena izlaganja možete videti i čuti i tokom subote 10. decembra u vremenu od 10 do 18 časova.

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Nove mere karantina u kućnim uslovima

Mera karantina u kućnim uslovima za sve identifikovane bliske kontakte COVID-19 slučajeva …