Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Inkluzija Roma u Valjevu

romi. 1.jpgGrad Valjevo sprovodi Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma zajedno sa partnerima od 2006. godine. Pažnja je do sada bila usmerena na obezbeđenje užine i prevoza za romsku decu koja pohađaju obavezan pripremni predškolski program. Svake godine za ovu namenu se izdvaja od 500.000 do 700.000 dinara. Do sada je, od usvajanja LAP-a utrošeno preko 3.000.000 dinara iz budžeta.

Ove godine Grad Valjevo je pokrenuo program stipendiranja romskih učenika srednjih škola i studenata. Na konkurs se javilo 29 kandidata. Uslove ispunjava 21 kandidat.

Grad Valjevo u saradnji sa partnerima tokom ove školske godine realizuje akciju pod nazivom „Obrazovanje, most razumevanja. Obrazovna inkluzija Roma u Valjevu 2011/2012“. Projekat podrazumeva stvaranje promena u nekoliko oblasti koje se tiču obrazovanja romske populacije u Valjevu kao što su povećanje obuhvata i kvaliteta obrazovanja ali i negovanje kulturnog identiteta Roma i smanjenje rizika diskriminacije u obrazovanju. Na ovaj način lokalna samouprava, zajedno sa drugim projektima, se aktivno uključuje u proces obrazovanja.

Podrška za ostvarivanje ovog projekta vrednog 35.000 evra je obezbeđena u okviru projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS“, koji realizuje Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete i nauke, sredstvima Svetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj, IBRD Zajam broj 7510 YF“ i Roma Education Fund iz Budimpešte“. Ovim projektom su obuhvaćene 42 lokalne samouprave.

Grad Valjevo planira u budućnosti aktivnosti koje će doprineti boljem položaju romske nacionalne manjine, kako u obrazovanju, tako i u drugim oblastima, npr. stanovanje i kvalitet života (voda u Balačkoj, Brankovini, Dupljaju i dr), zapošljavanje (u saradnji sa NSZ) i sl.

Povezano

Ostavite vaš komentar