Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

IS Petnica

is_petnica.jpgOd 28. aprila u IS Petnica na programu su prolećni seminari za učenike srednjih škola. Ovi seminari su po karakteru metodološki i u funkciji su pripreme polaznika za rad na samostalnim istraživačkim projektima. Seminari traju 3-4 dana i na njima se obrađuju metode i osnovne tehnike istraživačkog rada. U nedelju 1. maja počeli su sa radom prolećni seminari arheologije, biologije i fizike. U radu ovih seminara učestvuje 65. polaznika.

Arheologija
Tema tekućeg seminara arheologije je Arheološka karta valjevskog kraja v.1.0. Seminar je osmišljen tako da polaznike upozna sa osnovnim ciljevima i zadacima terenskih arheoloških istraživanja, počev od rekognosciranja do samih arheoloških istraživanja. Poseban akcenat će biti stavljen na metodologiju pripreme arheoloških rekognosciranja i samo terensko istraživanje, kao i na načine obrade i korišćenja prikupljenih podataka. Takođe, u okviru programa, će biti prezentovan i pregled pripreme arheoloških terenskih iskopavanja, metode koje se primenjuju u takvoj vrsti istraživanja, kao i načini obrade i daljeg korišćenja prikupljenih podataka.
Realizacija celokupnog programa zamišljena je kroz niz praktičnih vežbi i predavanja kako bi se polaznici upoznali sa ciljem i zadatkom letnjeg vežbovnog seminara.

Biologija
Program prolećnog seminara biologije obuhvata vrlo širok spaktar tema od kojih će deo biti realizovan u saradnji sa seminarima fizike i arheologije koji se paralelno odvijaju. Polaznici će se upoznati sa teorijom mreža u biologiji, varijabilnošću eukariota, ponašanjem glodra, a dobiće i korisne savete o korišćenju topografskih karata.
Kratke periode slobodnog vremena polaznici će “provoditi radno” u konsultacijama sa mentorima o detaljima vezanim za projekte čija je realizacija planirana za leto. U svim ovim aktivnostima, polaznicima pomažu saradnici sa Biološkog fakulteta, Instituta za biološka istraživanja i Instituta “Vinča”.
Fizika
Seminar fizike je posvećen pripremi za rad na samostalnim istraživačkim projektima, pa su i predavanja i vežbe koncipirani u tom pravcu. Saradnici na seminaru su sa Fizičkog fakulteta, Instituta za fiziku i Centra za investicije i razvoj. Na seminaru gostuju i dva predavača iz inostranstva, iz London Imperial College i UC Irvine. Tokom seminara će biti organizovana i debata na temu izvora energije gde će se suočiti stavovi: nuklearna energija, alternativne, hidro i termo centrale.

Škola meteorske astronomije
Od 4. do 11. maja, u Istraživačkoj stanici Petnica, realizuje se druga po redu škola meteorske astronomije. Škola se izvodi u vreme maksimuma Eta Akvarida, jednog od dva meteorska roja koji nastaju od Halejeve komete, pa će, u slučaju povoljnih atmosferskih uslova, biti ispraćena i aktivnost ovog roja. Škola je namenjena članovima Petničke meteorske grupe kao i ostalim zainteresovanim saradnicima i polaznicima IS Petnica.

Prošle nedelje u IS Petnica
Od 28. aprila do 1. maja, u IS Petnica, realizovani su seminari hemije, matematike i istorije. Sva tri seminara su imala za cilj metodološku pripremu polaznika za samostalni rad. Hemičari su slušali o metodama u analitici, matematičari su imali predavanja na temu socijalnih mreža, teorije igara i rešavanja jednačina trećeg i četvrtog stepena, a istoričari teme iz heuristike i istoriografije.

Povezano

Ostavite vaš komentar