Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

vece

infakt__frame.jpgClanovi Gradskog veca na današnjoj sednici dali su saglasnost na programe poslovanja JKP „Vidrak”, JKP „Toplana”, JP „Direkcija za urbanizam, gradevinsko zemljište, puteve i izgradnju”, JKP „Polet” i JP „Valjevo-turist” u 2010. godini i uputili ih Skupštini grada na razmatranje.

Programom poslovanja Vidraka, predvidena su investiciona ulaganja iz sopstvenih sredstava u ukupnom iznosu od 61 milion dinara. Pored ostalog, planom je predvidena rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade ovog preduzeca, kao i nabavka dva kamiona smecara. Govoreci pohvalno pre svega o dosadašnjem radu Vidraka, dobrim poslovnim rezultatima i kvalitetnom uvodenju parking servisa, Stanko Terzic, zamenik gradonacelnika grada Valjeva, ukazao je na to „da se u narednih nekoliko dana Vidrak mora dodatno angažovati na cišcenju i pranju gradskih ulica i drugih javnih površina koje održava, jer su se sada stekli uslovi za to”.

Gradska Direkcija osim sredstava za redovne poslove na održavanju ulica i drugih objekata komunalne infrastrukture, lokalnih puteva, projektovanje, rekonstrukciju i izgradnju, u programu za ovu godinu predvidela je i investiciona ulaganja u iznosu od 39,5 miliona dinara. Za nastavak izgradnje osnovne škole „Milovan Glišic” u Brdanima 26 miliona dinara, za zatvoreni bazen u Petnici 12 miliona i za postavljanje javne rasvete na putu M4 1,5 milion dinara. Govoreci o trenutno aktuelnoj situaciji sa udarnim rupama na vecini gradskih ulica, koje su se zbog soli i rizle formirale nakon otapanja snega, Milan Matic, direktor Direkcije naglasio je da su radnici ovog preduzeca pokušali ovih dana da zakrpe udarne rupe, ali da to nije imalo efekta jer se nisu još stekli uslovi kako bi posao bio kvalitetno obavljen. „To se pre svega odnosi na to da se ulice najpre moraju ocistiti i oprati, a rupe osušiti od vode. S obzirom na to, da ce Vidrakovi radnici za vikend poceti sa pranjem ulica, mi cemo zapoceti krpljenje udarnih rupa cim oni završe svoj deo posla”, rekao je Matic.

Toplana je programom poslovanja u ovoj godini planirala nabavku i ugradnju kotla kapaciteta 50 MW sa pratecom opremom. Za to su predvidena sredstva u ukupnom iznosu od 155 miliona dinara. „Nabavka još jednog kotla je uslov za dalje proširenje vrelovodne mreže, cija ce izgradnja zavisiti u ovoj godini od toga da li cemo dobiti sredstva iz Nacionalnog investicionog plana i kreditne linije KFW gde smo konkurisali sa projektima”, rekao je Dragan Despotovic, direktor JKP „Toplana-Valjevo”. On je ukazao i na to da je planirano da se u narednom periodu svi veliki potrošaci prikljuce na vrelovodnu mrežu tamo gde je ona vec izgradena. „To se pre svega odnosi na sudove i druge velike objekte u centru grada, ali i na stambene zgrade i individualne potrošace koje moramo dodatno motivisati. Kao najvažniji cilj ostaje nastavak izgradnje mreže, kako bi obuhvatili što veci broj korisnika i smanjili zagadenje vazduha u Valjevu”, rekao je Despotovic.

JP „Valjevo-turist” uskladilo je program poslovanja za 2010. godinu sa zahtevima Gradskog veca nakon predhodne sednice kada je ovaj program vracen preduzecu na doradu. Ovom prilikom Vece je zakljucilo da u svim programima poslovanja troškovi moraju biti maksimalno racionalizovani.

Clanovi Gradskog veca na današnjoj sednici dali su saglasnost i na program održavanja seoskih vodovoda „Kukalj” i „Prskavac” za 2010. godinu, kao i na predlog odluke o utvrdivanju prosecne tržišne cene nepokretnosti za ovu godinu koja je neophodna za obracun poreza na imovinu i u ovoj godini ce biti uvecana za 6% u odnosu na predhodnu u skladu sa projektovanom inflacijom. Pored ostalog, Gradsko vece na današnjoj sednici prihvatilo je ugovor o partnerstvu izmedu grada Valjeva i gradske opštine Svidnik (Swidnik) u Poljskoj kojim su definisani nacin i oblik buduce saradnje.

Povezano

Ostavite vaš komentar