Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

U Srbiji su stvoreni uslovi za bezbedno odlaganje medicinskog otpada

infakt__frame.jpgU Srbiji su stvoreni uslovi za bezbedno odlaganje medicinskog otpada, izjavio je ministar zdravlja Tomica Milosavljević. U Srbiji se dnevno prikupi 10 tona medicinskog otpada i za njegovu preradu na uspostavljeni su pogoni u svim okruzima u Srbiji. Na snagu je stupila i zakonska regulativa koja definiše pravila i predstavlja uslov za odgovarajuć tretman medicinskog otpada.

Srbija je bila efikasna u implementaciji tog programa i u drugoj fazi biće obezbeđeno još šest miliona evra.

U Zdravstvenom centru Valjevo od prošle godine koristi se uređaje za sterilizaciju medicinskog opasnog otpada.Na taj način se taj opasan otpad pretvarati u običan komunalni otpad, koji može da se skladišti na deponijama. To je dvostruki sistem sigurnosti jer se infektivni medicinski materijal prvo sterilše vodenom parom i mikrotalasima, a potom usitnjava i to u samoj zdravstvenoj ustanovi. Na taj način sprečava se ponovno korišćenje upotrebljenog materijala i u potpunosti eliminiše ekološka opasnost.

Povezano

Ostavite vaš komentar