infakt__frame.jpgGradsko veće odbilo je 11 od 13 amandmana podnetih na predlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih i trgovinskih objekata. Zbog zahteva vlasnika ugostiteljskih i trgovinskih objekata da se radno vreme reguliše na drugačiji način članovi gradskog veća danas su usvojili zaključak da se obrazuje radna rupa koja će u roku od 3 meseca od dana usvajanja na Skupštini pratiti primenu ove odluke i u slučaju potrebe predložiti eventualne izmene i dopune u postupku propisanom za izmenu i dopunu akata.

Na danšnjoj sednici Gradskog veća usvojen je i predlog da se oformi radno telo koje će ispitati sve mogućnosti da se što pre krene u realizaciju izgradnje zatvorenog bazena. Obrazlažući ovu odluku član gradskog veća Dušan Arsenić je rekao da izgradnja zatvorenog bazena nije potreba samo nekoliko stotina članova plivačkog i vaterpolo kluba već i zbog sve ostale školske i vanškolske omladine.

šesta sednica Skupštine grada yakayana je ya utorak 4. novembar, a pored odluke o radnom vremenu, odbornici će raspravljati i o prvom rebalansu budžeta, naknadi za učešće u radu u organima grada Valjevo i radnim telima, prenosu prava korišćenja nad objektom Kluba V, a biće date i saglasnosti na statute JP Vodovod Valjevo, OSA i Valjevoturist.

Prikaži još ovjava iz Samouprava

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа.

Pročitajte još

Pomeranje programa Tešnjarskih večeri zbog kiše

Usled najavljene kiše, peti dan Tešnjarskih večeri će se održati sa promenom lokacije za p…