teometno polje divcibare.jpgČlanovi gradskog veća usvojili su na današnjem zasedanju Plan regulacije za turistički centar Divčibare uz konstataciju da je potrebno oformiti komisiju koja će iznaći način da se reši veliki broj primedbi građana koji imaju vikendice u centru Divčibara, a gde je predviđena izgradnja jezera i mnogih drugih sadržaja. Nada Tankosić, kao priređivač plana smatra da je na tom prostoru sporno naselje divlje i citiramo “samo u glavama tih građana”.

Izgradnja heliodroma sa 600 metara dužinom piste pema predloženom planu gradiće se na novoj lokaciji, a ne u blizini hotela Divčibare kako je to nekada bilo predviđeno, a razlog za gradnju heliodroma obrađivači plana nalaze u Zakonu o skijalištima po keme svaki skijaški centar, među kojima je i Divčibare mora ima ti heliodrom. Prema planu predviđeno je da a Divčibarama bude 11 ski staza, staza za norijsko skijanje, za vožnju motornim sankama. Predviđeni su i tereni za sport, kako za profesionalnu pripremu tako i za ostale posetioce. Zavod za zaštitu prirode još u aprilu ove godine dao je negativno mišljenje na Plan generalne regulacije centra Divčibara dok se on ne uskladi sa datim smernicama o zaštiti prirode, a koje su iznete još 2002. u Studiji koju je na osnovu naloga Ministarstva građevine izradio ovaj Zavod i koja je trebao da bude sastavni deo urbanističke dokumentacije za izradu Regulacionog plana, a na osnovu članova 14. i 15. Zakona o zaštiti životne sredine.

Na današnjoj sednici Veća usvojen je predlog Statuta grada Valjeva. Novina koju donosi ovaj najviši pravni akt grada je da se povereni poslovi mogu preneti na Mesne zajednice, utvrđuju se i novi organi grada, a predlog statutarne komisije je i organizacija više gradskih uprava. Novina koju donosi status grada je i veće učešće građana u procesu odlučivanja.

U statutu neće biti taksativno nabrojana sva savetodavna tela koja se mogu osnivati već će odluke o tome biti donošene po potrebi, a Mesne zajednice na seoskom području moraće da se osnivaju.

Kao jedna od bitnijih odluka na današnjem zasednaju gradskog veća koja je usvojena je i predlog odluke o snabdevanju toplotnom energijom kojom se utvrđuju uslovi i način obezbeđivanja kontinuiteta u snabdevanju toplotnom energijom kupaca, kao i prava i obaveze proizvođača i distributera toplotne energije. Ova odluka je usvojena uz primedbu.

Članovi veća danas su usvojili i odluku da se Crkvena opština Brankovina oslobodi plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

  • Povećanje poreza na imovinu opravdano

    Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu…
  • Treća faza programa “Moja prva plata”

    Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava poslodavce iz privatnog i iz javnog sektora,…
  • Ulice dobijaju novi izgled

    U okviru rehabilitacije ulica juče je asfaltirana Uzun Mirkova ulica, koja je nakon pucanj…
Prikaži još ovjava iz Samouprava

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Povećanje poreza na imovinu opravdano

Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu…