mladi.jpgDo kraja marta trebalo bi da bude usvojena Nacionalne strategije za mlade, a u sklopu aktivnosti koje preduzima Ministarstvo omladine i sporta, u gradovima i opštinama Srbije predviđeno je otvaranje lokalnih Kancelarija za mlade. Predstavnici svih šest opština Kolubarskog okruga saglasili su se da je potrebno preduzeti korake kako bi u što skorije vreme bile otvorene Kancelarije za mlade.

Nalokalnoj samoupravi je da obezbedi prostor i da izabere koordinatora Kancelarije. Ministarstvo omladine i sporta opredeliće određena sredstva za edukaciju zaposlenih i opremanje Kancelarije za mlade. Od lokalne samouprave se očekuje još i izrada Lokalne strategije za mlade u skladu sa Nacionalnom strategijom.

Pored sredstava koja će biti opredeljena lokalnim kancelarijama za opremanje, ministarstvo je predvidelo i pet konkursa za nevladine organizacije koje se bave mladima za realizaciju njihovih programa u ukupnoj vrednosti od oko 200 miliona dinara.

Kancelarije za mlade prvenstveno će se baviti informisanjem mladih, biti centar saradnje i podrške za udruživanje mladih, povezivati omladinske organizacije međusobno i sa međunarodnim organizacijama, biti centar dvosmerne komunikacije sa mladima iz cele Srbije.
Kancelarije za mlade radiće na izradi lokalnih akcionih planova koji su u skladu sa Nacionalnom strategijom, a specifični su u odnosu na lokalni nivo, afirmaciji mladih i njihovom uključivanju u društvo, informisanju mladih i pružanju podrške njihovim inicijativama i projektima, organizovanju edukacije mladih, promovisanju volonterskog rada mladih,
osnaživanju nevladinih organizacija koje se bave mladima i koordinaciji i podršci saradnji različitih interesnih grupa koje se bave mladima .

  • Povećanje poreza na imovinu opravdano

    Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu…
  • Treća faza programa “Moja prva plata”

    Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava poslodavce iz privatnog i iz javnog sektora,…
  • Ulice dobijaju novi izgled

    U okviru rehabilitacije ulica juče je asfaltirana Uzun Mirkova ulica, koja je nakon pucanj…
Prikaži još ovjava iz Samouprava

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Povećanje poreza na imovinu opravdano

Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu…