Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Seminar o sastavljnju finansijskih izveštaja

komoralogo.jpgRegionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa časopisom “Revizija” i ove godine organizovala je jednodnevni besplatni seminar na temu “SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, PREDUZETNIKE I DRUGA PRAVNA LICA”.
Osnovne teme seminara bile su: Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme, kao i nematerijalnih ulaganja, po računovodstvenim propisima i poreskim propisima,
knjiženje obezvređenja, viškova i manjkova utvrđenih popisom i poreski tretman utvrđenih razlika prema popisu, procenjivanje bilansnih pozicija Bilansa stanja i bilansnih pozicija Bilansa uspeha i specifičnosti koje važe za mala pravna lica i preduzetnike koji ne primenjuju MRS odnosno MSFI; Utvrđivanje razlike u ceni i PDV u prodatim proizvodima i uslugama;
Obračun troškova i učinaka (klasa 9) i utvrđivanje promena u zalihama nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda u odnosu na početak godinine, utvđivanje godišnjeg po¬re¬za na dobitak, sa posebnim osvrtom na rashode koji se ne priznaju u poreske svrhe, poreske kredite i olakšice, kapitalne dobitke i gubitke i dr.; Utvrđivanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka; Ispravljanje grešaka iz finansijskih izveštaja prethodnih perioda; Sastavljanje Bilansa stanja, Bilansa uspeha i ostalih propisanih finansijskih izveštaja; Pitanja od interesa za učesnike seminara (savetovanja).

Predavači na seminaru bili su dr Srbobran Stojiljković i Mr Vojislav Guzina.
U toku izlaganja predavači su u celini objasniti postupke vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2007. godinu kroz praktične primere

Povezano

Ostavite vaš komentar