opstina.jpgPrivremeni organ Opštine valjevo poslednjeg dana 2007. godine usvojio je budžet za narednu godinu koji je za oko 23 odsto veći nego 2007. godine. Rasprave o budžetu nije bilo, a jedino pitanje priređivačima budžeta uputio je član privremenog organa iz G17 plus Dragan Stojanović, a odnosilo se na sredstva koja se izdvajaju u narednoj godini za gasifikaciju.

Još u periodu dok je budžet pripreman mogle su se čuti brojne primedbe na predloženi budžet, naročito na planirane prihode jer se smatra da su nerealni. Kratak komentar na budžet za 2008. na sednici privremnenog organa preizrekao je Dragan Stojanović iz G17 plus rekavši da je to budžet kompromisa između DS i DSS.

I ostalih 14 tačaka dnevnog reda današnje sednice usvojeno je bez ikakve rasprave, poput odluke o komunalnim taksama, naknadama za građevinsko zemljište i administrativnim taksama.Usvojen je i Lokalni akcioni plan za decu kao i izmene i dopune programa poslovanja JP Vidrak, OSA i Vodovod.
Današnja sednica je počela sa više od 30 minuta zakašnjenja jer su se čekali predlozi Kadrovske komisije o izmenama članova UO u Javnim preduzećima, ali će se ipak te tačke naći na novom zasedanju Privremenog organa u petak.

Iako je pre 15-tak dana bilo gotovo dogovoreno kako će se izvršiti zamene članova UO i da se nastavi praksa da je direktor iz jedne, a predsernik UO iz druge stranke, ipak je neposredno pred sednicu iz DS traženo da i direktor i predsednik UO budu iz iste stranke, što su opet osporili ostali članovi stranaka u privremenom organu. Neki dogovor je ipak postignut pa će se konačna kadrovska rešenja, koja su u ovom gradu izgleda najvažnija, naći na dnevnom redu prvog zasedanja PO u novoj godini. Pa srećno nam bilo narednih 5 meseci sa njima na čelu grada.

  • Povećanje poreza na imovinu opravdano

    Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu…
  • Treća faza programa “Moja prva plata”

    Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava poslodavce iz privatnog i iz javnog sektora,…
  • Ulice dobijaju novi izgled

    U okviru rehabilitacije ulica juče je asfaltirana Uzun Mirkova ulica, koja je nakon pucanj…
Prikaži još ovjava iz Samouprava

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Povećanje poreza na imovinu opravdano

Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu…