etno.jpgBudžet opštine Valjevu u narenoj godini biće veći za 23 %, ukoliko Privremeni organ bude usvojio ovakvu odluku na sednici koja je zakazana za ponedeljak 31. decembar. Na poziciji tekuće budžetske rezerve predviđeni iznos od 3 miliona biće uvećan na 7.,5 miliona, dok će isto toliko manje sredstava biti opredeljeno za UFK Valis, a znatno veća sredstva nego ranijih godina biće predviđena za donacije sportskim i omladinskim organizacijama i za školski sport.
Značajna sredstva predviđena su i za učešće u donatorskim projektima, 8,5 miliona dinara, od kojih je 1,7 miliona učešće opštine u fondu Stalne konferencije gradova i opština predviđenog za mikro projekte, dok je preostali iznos od 6,8 miliona predviđen za projekte u okviru reforme sistema socijalne zaštite. Za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih puteva izdvojeno je 100 miliona dinara koji će se realizovati preko JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Valjeva.

Za kapitalne projekte koji će se finansirati iz opštinskog budžeta planirana su sredstva u iznosu od 317.600.000 dinara.

Na sednici Privremenog organa zakazanoj za ponedeljak predviđene su i izmene odluke o komunalnim taksama, naknadama za građevinsko zemljište i administrativnim taksama.Trebalo bi da bude usvojen i Lokalni akcioni plan za decu kao i izmene i dopune programa poslovanja JP Vidrak, OSA i Vodovod

  • Povećanje poreza na imovinu opravdano

    Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu…
  • Treća faza programa “Moja prva plata”

    Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava poslodavce iz privatnog i iz javnog sektora,…
  • Ulice dobijaju novi izgled

    U okviru rehabilitacije ulica juče je asfaltirana Uzun Mirkova ulica, koja je nakon pucanj…
Prikaži još ovjava iz Samouprava

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Povećanje poreza na imovinu opravdano

Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu…