infakt__frame.jpgU pravcu sagledavanja i rešavanja problema uočenih u toku nadzora nad primenom Zakona o planiranju i izgradnji, predstavnici Ministarstva za infrastrukturu održali su danas radni sastanak sa predstavnicima Opštinskih uprava opština Kolubarskog okruga.

Izmenama Zakona o planiranju i izgradnji planirano je dalje usklađenje pravnih propisa iz ove oblasti sa standardima EU, uvođenje standarda kvaliteta, kao i efikasnijeg rada uprava i izdavanje potrebnih papira za gradnju.

I kada je legalizacija u pitanju, mišljenje je u ministarstvu da bi treba doneti potpuno novi zakon o legalizaciji jer je od 2003. godine do februara ove godine rešeno samo 12 posto zhteva za legalizaciju pa se samo može nagađati koliko bi taj proces mogao trajati.

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа.

Pročitajte još

Održana tribina o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju žena sa invaliditetom

Članica “Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prav…