Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Započeta akcija uništavanja ambrozije

infakt__frame.jpgVlada Republike Srbije donela je Uredbu o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije, po kojoj su gradjani dužni da na svojim zemljišnjiom posedima unište ambroziju primenom agrotehničkih, mehaničkih ili hemijskih mera, najkasije do početka njenog cvetanja sredinom jula. Opština Valjevo započela je veliku akciju čišćenja i suzbijanja ambrozije.

Uredba važi i za one koji su nadležni za javne gradske zelene površine. Komunalna inspekcija Opštinske uprave Valjevo obaveštava gradjane da je njihova obaveza da prijave na kojoj su lokaciji uočili ambroziju i to na broj telefona komunalne inspekcije 014/ 294-775. Komunalni inspektor će po prijavi izaći na lice mesta i obavestiti vlasnika parcele da je dužan da uništi ambroziju u roku od 7 dana od prijema obaveštenja. Nakon isteka ovog roka, komunalni inspektor će kontrolisati da li je ambrozija uništena i ukoliko nije, bez odlaganja će obavestiti o tome fitosanitarnog inspektora koji će izdati rešenje o obaveznom uništavanju ovog korova po hitnom postupku. Ako ni ta mera ne da rezultate, ovlašćeno lice će uništiti ovaj korov, a troškove će snositi vlasnik.

Opštinska uprava Valjevo obaveštava gradjane da samo zajedničkim merama i zalaganjem može se najefiksnije delovati protiv ove opasne korovske biljke, koja je iz godine u godinu sve rasprostranjenija u Valjevu, a čiji je polen jedan od najjačih alergena zbog koga tegobe oseća preko 10% stanovnika planete.

Povezano

Ostavite vaš komentar