Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Stalna konferencija gradova i opština

infakt__frame.jpgStalna konferencija gradova i opština, uz finansijsku i stručnu pomoć Vlade Švajcarske a posredstvom Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji (SDC), tokom 2005. godine započela je realizaciju projekta `Jačanje građanskog učešća` sa sveobuhvatnim ciljem da doprinese demokratskom upra vljanju na lokalnom nivou.

Kako je, generalno uzevši, participacija građana u političkom životu Srbije na vrlo niskom nivou, projekat koji otpočinju SDC i Stalna konferencija gradova i opština teži upravo stvaranju uslova za aktivnije uključivanje rađana u politički život u svojim lokalnim sredinama.

Glavni ciljevi projekta bili su podizanje nivoa svesti o potrebi većeg učešća građana u lokalnom političkom životu i promovisanje principa demokratskog upravljanja na lokalnom nivou; pokretanje usvajanja nacionalne strategije o učešću građana u lokalnom javnom životu od strane Vlade Republike Srbije; povećanje participacije građana na lokalnom nivou, posebno obezbeđujući učešće mladih, žena, manjina i siromašnih; i proširenje znanja Stalne konferencije gradova i opština u ovoj oblasti i njenoj konsolidaciji kao profesionalne organizacije koja predstavlja srpske gradove i opštine.

Na drugoj strani, specifične aktivnosti projekta su sprovođenje istraživanja o trenutnom stanju u sferi učešća građana na lokalnom nivou (prve analize te vrste u Srbiji koja će biti izrađena uz stručnu pomoć međunarodnih i domaćih eksperata); sprovođenje uporedne analize nacionalnih pristupa i zakonodavnih okvira određenih evropskih zemalja koji regulišu oblast učešća građana; formiranje Radne grupe čiji zadatak će biti da formuliše tekst predloga strateškog dokumenta o učešću građana u lokalnom političkom životu u Srbiji; promovisanje strateškog dokumenta o učešću građana u lokalnom političkom životu; obezbeđenje razmene iskustava između srpskih opština i srodnog projekta koji se sprovodi u Bugarskoj; sprovođenje nacionalne kampanje sa ciljem promocije aktivnosti Stalne konferencije gradova i opština u sferi participacije, kao i u oblasti izrade strateškog dokumenta o učešću građana; razrada i promovisanje izvoda strateškog dokumenta o učešću građana u lokalnom političkom životu u Srbiji koji se odnosi na marginalizovane grupe.

Sve navedene aktivnosti, predviđene prvom fazom projekta, uspešno su okončane, a njihovi rezultati koristiće se kao osnova za drugu fazu projekta koja se upravo priprema.

Valjevo će biti jedna od oglednih opština u Srbiji u kojoj će se ove godine sprovesti odredjene aktivnosti (pilot projekat) na poboljšanju učešća gradjana u javnom životu. To su odlučili predstavnici SKGO i SDC nakon posete koju su obavili krajem prošle godine.

Na sajtu SKGO u toku je i glasanje za zastitni znak projekta “Ucesce gradjana na lokalnom nivou”. Nas Valjevac, Nenad Nikolajevic, je usao u uzi izbor.

Povezano

Ostavite vaš komentar