Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Predstavljen model Odluke o uspostavljanju građanskog branioca

infakt__frame.jpgNa konferenciji pod nazivom „Uspostavljanje i rad lokalnog građanskog branioca u opštini Valjevo” predstavljen model odluke o uspostavljanju ove institucije. Odbor za ljudska prava Valjevo od 2002.godine sprovodi aktivnosti vezane za uspostavljanje institucije građanskog branioca, a od septembra ove godine projekat je podržala i lokalna samouprava kroz finansiranje projekta „Otvoreni forum – javno zagovaranje za uspostavljanje institucije građanskog branioca u opštini Valjevo”.

Model odluke u koji će još biti unete eventualne primedbe biće upućen preko odborničkih grupa na usvajanje SO. Prema sadašnjem modelu predloga odluke o Građanskom braniocu predviđeno je da Skupština opštine izabere građanskog branioca u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu odluke. Građanski branilac će biti u obavezi da donese akte o organizaciji stručne službe u roku od mesec dana od stupanja na dužnost, dok će Skupštine opštine obezbediti potrebne uslove za početak rada građanskog branioca i to u roku od četiri meseca od dana stupanja na snagu odluke. Obaveza Skupštine biće i da uskladi odredbe svog poslovnika sa odredbama odluke u roku od četiri meseca od dana njenog stupanja na snagu.

Povezano

Ostavite vaš komentar