Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Centar za prevenciju

infakt__frame.jpgBolesti srca i krvnih sudova, dijabetes i kancera dojke, debelog creva i grlića materice u 80 odsto slučajeva uzrok smrtnosti populacije u Srbiji. To su sve izlečive bolesti ako se otkriju na vreme, ali na žalost, naši gradjani se lekaru javljaju kada su ove bolesti u poodmakloj fazi. Centar za prevenciju, ima zadatak da doprinese smanjenju bolesti koje su najčešći uzrok smrtnosti u Srbiji.

Cilj osnivanja Centara za prevenciju je medicinska kontrola zdravih osoba koja će otkriti bolesti u ranoj fazi, ili postojanje osnova za njeno nastajanje, kako bi pacijent na vreme bio upućen kod specijaliste. U Srbiji je otvoreno 25 takvih centara koji se se nalaze u domovima zdravlja i predstavljaju deo reforme zdravstvenog sistema Srbije.

Zadatak lekara koji rade u preventivnim centrima će biti da ukažu, pogotovo mladima na važnost zdravog načina života. Zadatak im je i da pomognu pacijentima u ranom otkrivanju bolesti, poput raka grlića materice, raka debelog creva, raka pluća, zloćudnih tumora, šećerne bolesti i mnogih drugih.

Povezano

Ostavite vaš komentar