Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Političke odluke iznad zakona?

infakt__frame.jpgImenovanje Dragana Brankovića za v.d. direktora DNIP Napred na poslednjoj sednici SO izvršeno je protivno članu 47 Statuta Napreda, kaže advokat Veran Panić, predsednik pravnog saveta OO SRS i odbornik u SO Valjevo. Naime, članom 47 stav 4 Statuta je predviđeno da za v.d. direktora Napreda može biti imenovano lice koje ispunjava porpisane uslove. Članom 45 Statuta propisani su opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora, a jedan od tih uslova je i tri godine radnog iskustva na poslovima u informisanju.
– Dragan Branković nije ispunjavao posebne uslove, to je ovaj uslov tri godine rada na poslovima u informisanju. Prema tome, ovakva odluka, ja moram da kažem da je politička odluka, jer je prekršen Statut Napreda kao opšti akt. Što se tiče razrešenja bivšeg direktora Jovana Bugarskog, i u tom slučaju je prekršen Statut Napreda jer su članom 50 propisani razlozi za razrešenje za direktora Napreda i nijedan od tih uslova nije ispunjen. Bugarskom je dostavljeno rešenje o razrešenju bez obrazloženja i bez pravne pouke. Svako rešenje kojim se rešava o pravima i obavezama mora imati i pored izreke i obrazloženje i pravnu pouku, i ako dođe do sudskog spora, dovoljno je da ne postoji obrazloženje i da sud poništi takvu odluku i naloži vraćanje na radno mesto, kaže advokat Veran Panić, predsdnik Pravnog saveta OO RS i odbornik u SO Valjevo.
Panić kaže da je su odbornici pred samu sednicu dobili matrerijal sa tačkom dnevnog reda kadrovska rešenja ali bez konkretnih podataka.
– Za ovo kadrovsko rešenje smo saznali od predsednika SO Miroslava Vukovića na samoj sednici, pa prema tome odbornici nisu bili upoznati da li Branković ispunjava uslove predviđene Statutom Napreda. Opet moram da ponovim da se radi o političkoj odluci. Inače, skupštinski materijal pripremaju stručne službe opštinske uprave gde ima dosta pravnika, profesionalaca i Komisije kao stručna tela SO.
Svaki odbornik ili odbornička grupa može da traži da se neka odluka, ukoliko je nezakonita poništi.
– Mi ćemo kao odbornička grupa na sledećoj sednici tražiti poništenje ove odluke, ali moram da kažem da se na Skupštini odlučuje većinom glasova. Često odluke SO nisu u skladu sa propisima, ali tu odlučuje većina pa pojedinci koji su oštećeni imaju pravo na sudsku zaštitu. Za mene lično, profesija je iznad politike i ja lično nikada ne bih stavio politiku iznad profesije.
Odgovornost za donetu odluku koja nije u skladu sa propisima može biti i politička i materijalna.
Ipak, postavlja se pitanje da li političke odluke smeju biti iznad zakona i kakvu to poruku onda šalju predstavnici naroda izabrani u organe vlasti?

Povezano

Ostavite vaš komentar