Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Imovina Strela Osiguranja u likvidaciji procenjena na 189 miliona

infakt__frame.jpgCelokupna imovina Strele osiguranje a.d. procenjena je od strane instituta za ekonomiku i finansije na 189 miliona dinara i započeto je njeno unovčavanje, saopšteno je u Trgovinskom sudu u Valjevu. Do 21. marta primeljno je ukupno 1581 prijava potraživanja sa ukupnim novčanim zahtevom od blizu 278 miliona dinara i sve primljene prijave su obrađene.
U celini su priznate 544 prijave u ukupnom iznosu od 41 milion dinara, delimično je priznato 593 prijave sa oko 41,1 milion dinara i osporeno je 454 prijave u iznosu od 117 miliona dinara.
Na ispitnom ročištu koje je održano 24. marta prisutni poverioci nisu imali primedbi na izveštaj likvidacionog upravnika o priznatim i osporenim potraživanjima.
Da podsetimo, Narodna banka Srbije je 25. januara 2005. oduzela dozvolu za obavljanje poslova osiguranja preduzeću Strela osiguranje A.D. nakon čega je pred Trgovinskim sudom pokrenut postupak likvidacije.

Povezano

Ostavite vaš komentar