Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Održana sednica Opštinskog veća

infakt__frame.jpgNa dnevnom redu 17-te sednice Opstinškog veća bilo je razmatranje programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u Valjevu, kao i saobraćajnica na Divčibarama u periodu od 15 . novembra tekuće godine do 31. marta naredne. Članovi Veća pozitivno su ocenili program zimskog održavanja uz zaključak da je potrebno da opštinska uprava za narednu godinu pripremi Pravilnik o održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u Valjevu, kao i saobraćajnica na Divčibarama. Ovom prilikom ocenjeno je i da izvođači radova na zimskom održavanju izbegnu posipanje rizle po ulicama u užem gradskom jezgru, zbog kišne kanalizacije, jer je ona u većem delu zapušena, pa se mogu stvoriti još veći problemi. Zato bi trebalo što pre početi sa korišćenjem rastvora soli, ocenjeno je na sednici Veća. Načinom održavanja, ovim programom ulice u Valjevu podeljene su u dve grupe. U prvoj grupi su 44 ulice sa usponom gde će se sneg čistiti sa kolovoza i posipati mešavina soli i rizle i to od 2 sata pa sve do 21 čas, dok je u drugoj grupi 29 ulica gde je predviđeno da se čisti sneg i posipa industrijska so, po završetku radova na kolovozima prvog prioriteta.
Prihvaćen je predlog komunalne inspekcije da se u program zimskog održavanja uvrste i ulice Cara Lazara i Petra Molera zbog prilaza Osnovnoj skoli “Milovan Glišić”. Putevi su takođe podeljeni u dva prioriteta u zavisnosti od značaja po položaju u putnoj mreži, intenziteta saobraćaja, konfiguracije terena i odvijanja linijskog saobraćaja. Radovi na zimskom održavanju saobraćajnica na Divčibarama će podrazumevati samo čišćenje snega sa kolovoza kako bi se obezbedila prohodnost saobraćaja uz mogući prekid u trajanju od 2-4 sata dnevno.
Članovi Veća na današnjoj sednici pozitivno su ocenili izveštaj o radu Ustanove za decu predškolskog uzrasta “Milica Nožica” za 2004./2005. godinu, ali nisu dali saglasnost na program rada ove ustanove za tekuću i narednu godinu jer, kako je naglašeno ne sadrži program rada direktora i Saveta roditelja, a to po zaključku koje je Opštinsko veće na jednoj od predhodnih sednica donelo , mora da bude uvršteno u plan rada, ne samo ove ustanove već i svih drugih koje se finansiraju iz opštinskog budžeta. Opštinsko veće danas je razmatralo i izveštaje koje su dostavili Upravni odbori Doma kulture i Omladinskog centra, u kojima stoji da je teško izvodljiva realizacija odluke koju je Skupština opštine Valjevo donela 20. jula ove godine da se pokrene postupak za objedinjavanje Doma kulture, Omladinskog centra i Kulturno prosvetne zajednice u jednu Ustanovu kulture. Međutim, ocenjeno je, da se što pre pronađe pravno održiv model za realizaciju skupštinske odluke, koja na prvom mestu ima cilj racionalizacije troškova opštinskog budžeta. Takođe, opštinskim stručnim službama je naloženo da u pismenoj formi dostave Opštinskom veću pravnu proceduru na osnovu koje se može sprovesti objedinjavanje ove tri ustanove kulture u jednu. Pozitivno je ocenjen i program za izradu urbanističkog plana dalekovoda Valjevo-Zvornik.

Povezano

Ostavite vaš komentar