Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Kampanja “Ti si moje srce”

Kampanja “Ti si moje srce” trajace narednih nekoliko meseci i svojevrsna je promocija zdravlja i odnosi se na prevenciju srcanih oboljenja, jer su podaci o srcanim oboljenjima stanovništva poražavajuci, a stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti je izuzetno visoka.
Namera je da se skrene pažnja javnosti na te zastrašujuce podatke i na glavne faktore rizika koji su uzrocnici oboljenja srca i krvnih sudova – pušenje, stres, fizicka neaktivnost i gojaznost, odnosno nepravilna ishrana. Svi ti faktori rizika su preventabilni kod oba pola i u svim kategorijama uzrasta, pa ce se shodno tome pokušati da ukaže na mogucnosti i prednosti zdravog nacina života.

Strucnjaci su kao glavni faktor rizika naveli stres i savetuju redukciju stresa, mada savetuju i pušacima da ostave duvan. Zanimljivo je da je prema nekim istraživanjima, prestanak pušenja za veci deo populacije nezamisliv mada im je poznato koliko duvan štetno utice na srce.
Stručnjaci takoe smatraju da je za svaku promenu, pogotovu kada su navike u pitanju potrebno vreme i promene u glavama ljudi da shvate šta je korisno a šta štetno po zdravlje.
Kampanjom su obuhvaćene sve populacione grupacije s tim što je najbitnije da se krene od najranijeg uzrasta; radi se sa decom predškolskog i školskog uzrasta gde je primetna nepravilna ishrana i gojaznost kako bi se od najranijeg detinjstva formirali kao osobe koje se opredeljuju za zdrave navike; ono što je bitno je da su ove aktivnosti dugotrajnog karaktera. Edukacija, tim pre što je kolektivna mukotrpan je posao koji zahteva strpljenje i vreme jer se ništa ne menja preko noci. Meutim, ako svaki pojedinac dobrom voljom kanališe te faktore rizika uspeh je zagarantovan. Bitan momenat što se, uostalom i od ove javne kampanje ocekuje je da se skrene pažnja javnosti i da se ljudi motivišu na eventualne promene ponašanja – to su neki dometi i ciljevi javne kampanje radi unapredenja kolektivnog zdravlja stanovništva.
ponašanja – to su neki dometi i ciljevi javne kampanje radi unapredenja kolektivnog zdravlja stanovništva.
@@@

Povezano

Ostavite vaš komentar