Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

G17 plus

U prethodnom periodu OO G17 plus izneo je neke od primera kako se u periodu socijalističke vlasti, vršila transformacija državne odnosno društvene imovine u privatnu, izjavila je na današnjoj konferenciji Marijana Marijanović član press tima G17 plus. Nedovoljna upoznatost šire javnosti sa primerima zloupotreba može dovesti do nastavka ovakvih aktivnosti i od strane onih koji su taj prljavi posao započeli ali i od drugih koji videvši da se ništa ne dešava i sami krenu tim putem.

Spasenić je rekao da je dužnost onih koji pamte da neprekidno opominju na zloupotrebe kako se ne bi ponovile, dužnost je političkih stranaka i učesnika javnog života pogotovo iz opozicije da skrenu pažnju građanima na ponašanje predstavnika vlasti. Ako ovako krupne i značajne zloupotrebe od strane jednog istog kruga ljudi ne bi bile odgovarajuće istražene i primerno kažnjene mi nikada ne bi mogli početi sa uređenjem pravne države, dodao je Spasenić. arajuće istražene i primerno kažnjene mi nikada ne bi mogli početi sa uređenjem pravne države, dodao je Spasenić.@@@

Povezano

Ostavite vaš komentar