Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Sastanak francuske delegacije i NVO Odbor za ljudska prava

U svom delokrugu rada Odbor za ljudska prava bavio se i maloletničkim pravosuđem što je i bio povod sastanka sa delegavijom Francuske Vlade koja pruža punu podršku srpskoj vladi usvajamju novog Zakona.
Pored upoznavanja sa radom Odbora, advokat Saša Aleksić gostima je prezentovao izveštaj o stanju ljudskih prava u KPZ Valjevo gde je ova organizacija vršila moritoring tokom 2003. godine.
Dalje aktivnosti Odbora za ljudska prava o kojima je informisana francuska delegacija biće usmerene i na promociju novog Zakona o maloletničkom pravosuđu, da on zaživi u praksi, da u skladu sa mogućnostima pomognu u edukaciji nosioca pravosudnih funkcija , kao i ostalih NVO u praćenju prava dece po standardima UN.
mognu u edukaciji nosioca pravosudnih funkcija , kao i ostalih NVO u praćenju prava dece po standardima UN.
@@@

Povezano

Ostavite vaš komentar