Grejna sezona traje još 2,5 meseci. U ovu sezonu se ušlo sa pripremljenim planom i programom, a većih problema nije bilo. Vremenske prilike su do sada išle na ruku distributeru toplotne energije.

Dragan

Već duže vreme problem je naplata, pa su dugovanja dostigla cifru od 26 miliona dinara pa samim tim iJKP Valjevo ima obaveza prema NIS Jugopetrolu i isporučiocima rezervnih delova.

Dragan

Racionalizacijom u JKP Valjevo smanjuju se troškovi na janmanju moguću meru. Oprema koja se koristi u proizvodnji toplotne energije stara je 20 godina

Dragan

U JKP Valjevo ističu da su upućeni samo na korisnike grejanja. Na kraju svake sezone radi se konačni obračun koji usvaja UO, na nakon toga se on upućuje SO kao osnivaču na usvajanje. Nakon toga se i korisnicima isporučuje konačni obračun i ako on pokazuje veće rashode, korisnici su dužni da u roku od 8 dana izvrše uplatu razlike. Direktnog finansiranja grejne sezone iz budžeta nema, naglašava Despotović i navodi primer da se u Beogradu razlika pokriva iz budžeta. rejne sezone iz budžeta nema, naglašava Despotović i navodi primer da se u Beogradu razlika pokriva iz budžeta.@@@

Prikaži još ovjava iz Razno

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

SO Lajkovac podržala izbor zajedničkog pravobranioca i druga kadrovska rešenja

Lajkovački parlament je na 10. sednici izabrao diplomiranog pravnika Draganu Labus iz Valj…