Pesnička škola za mlade literarne talente Srbije pod nazivom “ Desanka Maksimović “, koja će se održati u beogradskom Domu učenika srednjih škola “ Jelica Milovanović “ okuplja mlade talente sklone produhovljenoj pisanoj reči iz 30 gradova u Srbiji. Da je Valjevo grad iz koga potiču primeri značajnog stvaralaštva govori činjenica da je šest učenika Ekonomske škole pobedilo na regionalnom takmičenju, čime su se kvalifikovali za pesničku školu. Na predavanjima će se pojaviti akademik Matija Bećković, Momo Kapor, Ljubivoje Ršumović, Aleksandar Jerkov, Grozdana Olujić i drugi.

Časti da se Valjevo ponovo nađe u sferi kulturnih zbivanja doprinele su Mirijana Simeunović, Ivana Miletić, Ivana Lukić, Suzana Kotarac, Marija Matić, Ivana Rakić.

Cena jednonedeljnog boravka i školovanja u Beogradu iznosi 12.850,00 dinara, od čega se 9000 din uplaćuje za pansion na žiro račun Doma učenika broj 840-663667-52, a preostalih 3.850,00 din na žiro račun Obrazovnog informatora broj 355-1006799-20. a učenika broj 840-663667-52, a preostalih 3.850,00 din na žiro račun Obrazovnog informatora broj 355-1006799-20.@@@

Prikaži još ovjava iz Razno

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

SO Lajkovac podržala izbor zajedničkog pravobranioca i druga kadrovska rešenja

Lajkovački parlament je na 10. sednici izabrao diplomiranog pravnika Draganu Labus iz Valj…