Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

PORESKA UPRAVA- UPUTSTVO ZA PRIMENU PDV-a

Uputstvo za primenu PDV-a, koje je sačinilo Ministarstvo finansija- poreska uprava, građani će moći da pronađu na sajtu poreske uprave, na adresi www.poreskauprava.sr.gov.yu. Uputstvo za primenu novog poreskog oblika, koji počinje da se primenjuje od 01. januara 2004. godine, sadrži detaljnije pojašnjenje odredbi zakona o porezu na dodatu vrednost i mnogobrojne praktične primere koji treba da pomognu poreskim obveznicima da se bolje pripreme za primenu poreza na dodatu vrednost. ne primere koji treba da pomognu poreskim obveznicima da se bolje pripreme za primenu poreza na dodatu vrednost. @@@

Povezano

Ostavite vaš komentar